Friday, July 09, 2004

CARTA OBERTA AL CONSELLER SAURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PERQUÈ OBLIDA L'ARAN

-----------------------------------------------------
CARTA OBERTA AL CONSELLER DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, JOAN SAURA
I AL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOAQUIM BRUGUÉ


Benvolgut Senyor Conseller i Benvolgut Senyor Director General,


Com a president de l'Associació cultural Vivéncia Aranesa, els he de donar les gràcies per haver-nos enviat una carta i documentació sobre la campanya "L'Estatut és de tothom" i sobre la convocatòria a una reunió per preparar un acte del "Festatut".

Creiem que està molt bé portar la discussió a tothom i celebrem que la fomentin. Precisament, a l’Aran tenim necessitat d'aquesta profunda pràctica democràtica, però tot i veure-ho bé, hem quedat estupefactes del contingut de la carta i de la documentació.

En el seu material i en la seva proposta no hi ha ni el més mínim respecte per la llengua ni per la cultura aranesa. Un plantejament insòlit que, per la temàtica de la campanya, encara agafa una major dimensió política.

Que ens hagin enviat la documentació en diversos idiomes i que s’oblidin de la llengua pròpia d'Aran, que és l'aranès, és a dir, una variant dins de l'occità, no es pot acceptar. No només perquè és una situació de dubtosa legalitat, sinó perquè és una falta de sensibilitat envers la cultura nacional dels homes i dones de la Val d'Aran.

Això encara queda més agreujat, esperpèntic i provincià, pel fet que les entitats araneses rebem de la Generalitat de Catalunya la documentació de la seva convocatòria, en part, en anglès.

No és pot acceptar ni per criteris de funcionalitat, ni de campanyes uniformades, ni de rendibilitat de costos, ni cap altre argument, dels anomenats tècnics, que l'aranès no estigui en la convocatòria. Però és que el problema és molt més greu: l'aranès està bandejat del conjunt de la Campanya "L'Estatut és de tothom".

La llengua nacional de l'Aran, no està en la publicitat de la campanya, ni en la web institucional, ni en els espectacles de carrer, ni en el Bus de l'Estatut.

Però, pel que hem llegit, no només l'aranès no forma part d'aquesta acció de participació ciutadana, sinó que, fins i tot, que és més greu, hi ha una absència de la concepció nacional de la cultura aranesa. La campanya que vostès promouen sobre "L'Estatut és de tothom" inclou i tracta l’Aran com una comarca més del seguit de comarques que composen Catalunya.

En el llenguatge, en les denominacions, en el tractament en els seus escrits i en la falta d'especificitat dels actes que promouen, tracten l’Aran com una comarca més, fent-nos una campanya de "cafè per a tots". Així doncs, vostès ja ens venen una campanya amb una opció política presa, almenys en les formes.

A aquest tipus de campanyes de colonialisme cultural intern, ja ens hi tenia acostumats l'anterior govern: que si autobusos d'informàtica, si campanyes públiques sobre el foc, sobre riscos etc etc, on el respecte a la cultura i la llengua de l'Aran sempre era nul·la, perquè mai hi era l'aranès. La justificació és que eren campanyes per a tot Catalunya.

Ara vostès fan el mateix. Ho van fer en les campanyes per les biblioteques sobre l'ampliació europea o també en les campanyes de la informàtica oberta; ho van fer en la Festa d'Aran amb la vinguda dels programes de Catalunya Ràdio a Vielha i ara hi tornen, amb un agreujant: la seva campanya és de participació ciutadana, clarament política i cívica, i caldria haver-la dissenyat amb un més clar respecte als drets culturals i lingüístics de les dones i homes de l'Aran.

Des del Govern de la Generalitat sembla que els costa entendre que l’Aran no és una comarca com la Cerdanya. Aran és una nació sense estat, que està sota administració catalana i espanyola i forma part del conjunt de la cultura occitana. Dit d'una altra manera, Catalunya és una nació plurinacional on hi ha la nació aranesa.

Els sona aquest discurs?. És el mateix que qualsevol català demòcrata reclama de l'Estat espanyol: la seva pluralitat i el reconeixement de la nació catalana. Doncs, senyor Conseller i Director General a l’Aran és el mateix: Som nació, no comarca.

A més, la Generalitat té l'obligació moral i legal de defensar també l'aranès. No és només cosa del nostre Conselh Generau d'Aran o de les nostres institucions locals o de la societat civil. En la promoció i normalització de l'aranès, a tot nivell, la Generalitat de Catalunya s'hi hauria d'implicar seriosament.

Vostès estan preparant la vinguda del Bus a Vielha per al dia 18 de juliol i un espectacle al carrer del "Festatut" per als dies 2 i 3 d'agost. Està assegurada la presència de l'aranès en aquests dos esdeveniments?

Com a Vivéncia Aranesa, com una de les opcions culturals de la societat civil d'Aran, els demanem una rectificació de la campanya que s'està impulsant al territori d'Aran. Que l'aranès hi sigui incorporat. I si no hi ha temps a fer-ho, per raons de calendari, que sigui ajornada la vinguda del Bus i la celebració de la Festatut a Vielha fins que, d'una forma digna, es tingui preparada la campanya per la ciutadania d'Aran.

A la seva disposició en tot el que necessitin.

Cordialment,
Joan-Ramon Colomines-Companys
President de VIVÉNCIA ARANESA
Vivéncia Aranesa: Aula Euròpa des Pirenèus
Carrèr Pas d’Arró 32, 5au. 1a. 25530 Vielha. Telèfon: 973642740 vivenciaaranesa@yahoo.co.uk

-----------------------------------

CARTA DUBÈRTA ATH CONSELHÈR DE RELACIONS INSTITUCIONAUS E PARTICIPACION DERA GENERALITAT DE CATALONHA, JOAN SAURA E ATH DIRECTOR GENERAU DE PARTICIPACION CIUTADANA, JOAQUIM BRUGUÉ

Planvolut Senhor Conselhèr e Planvolut Senhor Director Generau,

Coma president dera Associacion culturau Vivéncia Aranesa, les è de dar es gràcies per auer-mos enviat ua carta e documentacion sus era campanha “L’Estatut és de tothom” e sus era convocatòria tà ua amassada entà premanir un acte deth “Festatut”.

Credem qu’ei fòrça bon portar era discussion a toti e celebram que la fomenten. Precisament, en Aran auem besonh d’aguesta prigonda practica democratica. Mès, a despiet de vedé’c ben, auem demorat plan estonadi deth contengut dera carta e dera documentacion.

En sòn materiau e ena sua propòsta non i a ne eth mès minim respècte pera lengua ne pera cultura aranesa. Un plantejament insolit que, pera tematica dera campanha, encara cuelh ua mès grana dimension politica.

Que mos agen enviat era documentacion en diuèrsi idiòmes e que s’agen desbrembat dera lengua pròpria d’Aran, qu’ei er aranés, ei a díder, ua varianta laguens der occitan, non se pòt acceptar. Non sonque perqué ei ua situacion de dobtosa legalitat, senon pr’amor qu’ei ua manca de sensibilitat vèrs era cultura nacionau des òmes e hemnes dera Val d’Aran.

Açò demore encara mès agreujat, grotesc e provincian peth hèt de qu’es entitats araneses recebem dera Generalitat de Catalonha, era documentacion dera sua convocatòria, en part, en anglés.

Non se pòt acceptar ne per critèris de foncionalitat, ne de campanhes uniformades, ne de rendibilitat de còsti, ne per cap aute argument, des nomentadi tecnics, qu’er aranés non sigue ena convocatòria. Mès ei qu’eth problèma ei plan mès grèu: er aranés ei hèt enlà deth conjunt dera Campanha “L’Estatut és de tothom”.

Era lengua nacionau d’Aran non ei ne ena publicitat dera campanha, ne ena web institucionau, ne enes espectacles de carrèr, ne en Bus der Estatut.

Mès, per çò qu’auem liejut, non sonque er aranés non forme part d’aguesta accion de participacion ciutadana, senon qu’ath delà, e çò qu’ei mès grèu, i a ua abséncia dera concepcion nacionau dera cultura aranesa. Era campanha que vostés promòn sus “L’Estatut és de tothom” includís e tracte a Aran com ua comarca mès der ensems de comarques que compausen Catalonha.

En lenguatge, enes denominacions, en tractament enes sòns escrits e ena manca d’especificitat des actes que promòn, tracten a Aran com ua comarca mès, en tot hèr-mos ua campanha de “cafè entà toti”. Atau, donc, vostés ja mos venen ua campanha damb ua opcion politica prenuda, aumens enes formes.

Ad aguestes campanhes de colonialisme culturau intèrn, ja mos i auie acostumadi er anterior govèrn: autobusi d’informatica, campanyes publiques sus eth huec, sus risqui etc. etc. a on eth respècte ara cultura e ara lengua d’Aran tostemp ère nulla, perqué jamès i ère er aranés. Era justificacion ei qu’èren campanhes entà tot Catalonha.

Ara, vostés hèn çò de madeish. Ac heren enes campanhes entàs bibliotèques sus era ampliacion europèa o tanben enes campanhes dera informatica dubèrta; ac heren ena Hèsta d’Aran damb era venguda des programes de Catalunya Ràdio tà Vielha e ara i tornen, damb un agreujant: era sua campanha ei de participacion ciutadana, clarament politica e civica, e calerie auer-la dessenhat damb un mès clar respècte pes drets culturaus e lingüistics des hemnes e òmes d’Aran.

Des deth Govèrn dera Generalitat semble que les còste d’enténer qu’Aran non ei ua comarca coma era Cerdanha. Aran ei ua nacion sense estat qu’ei jos era administracion catalana e espanhòla e forme part deth conjunt dera cultura occitana. Dit de ua auta manèra, Catalonha ei ua nacion plurinacionau a on i é era nacion aranesa.

Les ditz quauquarren aguest discors? Ei çò de madeish que quinsevolh catalan democrata reclame der Estat espanhòu: era sua pluralitat e eth reconeishement dera nacion catalana. Donques, senhor Conselhèr e Director generau, en Aran qu’ei parièr: Èm nacion, non comarca.

Ath delà, era Generalitat a era obligacion morau e legau de deféner tanben er aranés. Non ei sonque quauquarren que tanhe ath nòste Conselh Generau d’Aran o as nòstes institucions locaus o ara societat civila. Ena promocion e normalizacion der aranés, a tot nivèu, era Generalitat de Catalonha s’i aurie d’implicar seriosament.

Vostés premanissen era venguda deth Bus tà Vielha entath dia 18 de junhsèga e un espectacle en carrèr deth “Festatut” tàs dies 2 e 3 d’agost. Ei assegurada era preséncia der aranés en aguesti dus eveniments?

Coma Vivéncia Aranesa, coma ua des opcions culturaus dera societat civila d’Aran, les demanam ua rectificacion dera campanha que s’impulse en territòri d’Aran. Qu’er aranés i sigue incorporat. E se non i a temps de hè’c, per rasons de calendari, que sigue ajornada era venguda deth Bus e era celebracion dera “Festatut” en Vielha, enquia que, d’ua forma digna, s’age premanida era campanha entara ciutadania d’Aran.

Ara sua disposicion en tot çò qu’agen de besonh.

Coraument,
Joan-Ramon Colomines-Companys
President de VIVÉNCIA ARANESA
Vivéncia Aranesa: Aula Euròpa des Pirenèus
Carrèr Pas d’Arró 32, 5au. 1a. 25530 Vielha. Telèfon: 973642740 vivenciaaranesa@yahoo.co.uk


---------------------------

ON SÓN ELS DE LENGUA VIUA?. ON SÓN ELS POLÍTICS?.
DESPRÈS ENS CRITIQUEN.....