Wednesday, April 13, 2005

 Calder_Chair

D'un error, ha acabat sent una revolució pel meu ordinador.

Primer he hagut de passar per la dictadura de Microsoft, i avui gastar-me moltes lliures esterlines, per reforçar el meu sistema operatiu Windows XP Home, després d'unes hores de pànic per por a perdre diferents arxius. Però com que no està per històries la companyia, és permet d'esborrar tota mena programes de la pròpia casa, quan poses al dia la totalitat d'un sistema, i et convida a tornar-los a comprar.

El salt és passar a Programari Lliure. Començant per instal·lar-me l'OpenOffice.

Només és la versió 1.1, però és tot un paquet ofimàtic, que hi ha la versió catalana, i que inclou diferents mòduls, des d'un tractament de text, un gestor de fulls de càlculs, fins un mòdul per presentacions multimèdia i un altre per realitzar gràfics.

És tota una filosofia fer costat al Programari Lliure, perquè el que és, en el fons, és una cultura de solidaritat i de compartir saber. Hi ha projectes molts grans en marxa d'aquesta manera de fer, però a més el que hi ha, són petites participacions de centeners d'aficionats a la informàtica que comparteixen, desinteressadament, múltiples solucions.

Programari Lliure és programari gratuït, que te'l pots baixar de la xarxa d'internet. Això cal recordar-ho.

A Catalunya hi ha una gent, com son el col·lectiu de Softcatalà, que ha fet i esta fent una feina impagable per normalitzar la informàtica al català. Esperem que un dia aparegui una iniciativa semblant per l'occità, on l'aranès hi ha de tenir cabuda.