Thursday, January 19, 2006Per qualsevol demòcrata, per qualsevol lluitador antifranquisme és haver rebut com una alenada d’aire fresc, que s’estiguin restituint els anomenats “Papers de Salamanca” als seus propietaris.

Celebro el que està passant, perquè és de justícia i és un acte de cultura democràtica, a més d’ésser un acte simplement de CULTURA, en majúscules.

Per l’altra banda, és profundament preocupant l’actitud del PP. Un PP que estic patint diàriament a la Val d’Aran i en concret a Vielha i a Les, on tot i sent una minoria el PP i amb poca o nul·la representació institucional, els d’Unitat d’Aran-PSC-PSOE els hi ha donat el monopoli de la política cultural institucional: amb el teatre, el protagonisme en les tradicions populars i la ràdio municipal, havent convertit Aran com un constant espoli de la cultura aranesa i occitana.

Com una banda de franquistes, avui a la Val d’Aran, pot estar monopolitzant els ressorts públics de la cultura municipal?.

A Aran encara ens cal restituir els nostres “papers democràtics”, algun dia també haurem de demanar responsabilitats aquí obre les portes al constant espoli del nostre País.


...