divendres, d’agost 15, 2003

...Pierre Vilar!!!

Si La Catalogne dans l'Espagne Moderne va ésser la tesi doctoral de Pierre Vilar, el llistó dels doctorats esta molt alt, mai la meva tesi : "The Pact of Catalonia and the Aran Valley: The Model of Pujolism's Aranese policy (1990-2001)" a la London School of Economics and Political Science arribarà a la sola de la sabata d'aquest Mestre. Amb la mort de Vilar seguim comptabilitzant pèrdues de referents, però anima a pensar -i aquests és el millor homenatge a fer-li- com d'important és una tesi doctoral ben feta. jrcc