dissabte, d’octubre 18, 2003

Aquesta és l'adreça a internet per poder llegir complet el document (amb PDF), "Condicions de l'empresonament a Catalunya. Informe General 2003" elaborat per l'Oservatori del sistema penal i els drets humans de la Universitat de Barcelona:
http://www.ub.es/ospdh/investigaciones/invest/informe.PDF