dissabte, de juliol 03, 2004

Segueixo aprofundint en el treball professional de Vivéncia Aranesa. L'organització sense afany de lucre de la cultura a Aran, que prenent una funció vertebradora del País a través de la transversalitat, la gestió cultural i la creació.

Acabo de fer un pas mental enorme, i obro una logística nova - tot mirant la pel·lícula "L'últim tango a París" de Bertolucci, que avui fa TV3 en homenatge al gran Marlon Brando -, acabo de lligar el nostre treball pràctic com associació amb la recerca acadèmica del "sector sense afany de lucre".

Fa anys, en concret l'any 1984, desprès de deixar d'ésser Cap de Gabinet del Conseller de Sanitat Dr Laporte , la Generalitat em va becar a anar a Harvard dels Estats Units, en concret a la John F. Kennedy School of Government. En vaig posar malalt -una descàrrega brutal de serotonina- i el viatge, tot i estar pressupostat i atorgat, és va avortar.

Ara, 20 anys desprès, tornaré a una de les meves assignatures pendents, i lligaré Vivéncia Aranesa amb els grans teòrics de política pública del moment. Serà la nostra aportació, absolutament original i que està en marxa. Una incursió, a temps real, amb el món acadèmic de l'anomenat "non-profit sector" o sigui "sector sense afany de lucre", també denominat “non-governmental”, “independent”, “voluntary”, “social” or “third sector”. En concret: lligar-ho amb el treball del centre pluridisciplinari nord-americà "The Hauser Center for Nonprofit Organitzations" de la John F. Kennedy School of Government de la Harvard University que està a Cambridge, de Massachusetts.

Si tot això ho lligo amb el Center for Civil Society de la London School of Economics and Political Science -LSE, serà genial. Tot i que sóc investigador de "nacionalisme" en un altre Institut de la LSE: el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies del European Institute.

L'objectiu sempre és el mateix: lligar-ho tot a un nivell de rigor intel·lectual de primera divisió, amb discurs i pràctica d'una entitat cívica. S'ho mereix la gent, el País, i jo haig d'intentar fer-ho amb el màxim de professionalitat que sàpiga. És presenta apassionant.

Sóc romàntic?. Idealista?. Una merda!!!. Aquestes són les etiquetes que em posen, els que em volen desqualificar. El que sóc, és militant i investigador de la cultura i de la societat civil: de les nacions sense estat i de les cultures minoritzades.

El Brando ja ha fet de les seves, amb la mantega i el cul de la "Jeanne"/ la Schneider. I jo, escrivint a l'ordinador....

-------------------------------------------

What is civil society? Civil society is a concept located strategically at the cross-section of important strands of intellectual developments in the social sciences. To take account of the diversity of the concept, Center for Civil Society adopted an initial working definition that is meant to guide research activities and teaching, but is by no means to be interpreted as a rigid statement:

Civil society refers to the arena of uncoerced collective action around shared interests, purposes and values. In theory, its institutional forms are distinct from those of the state, family and market, though in practice, the boundaries between state, civil society, family and market are often complex, blurred and negotiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces, actors and institutional forms, varying in their degree of formality, autonomy and power. Civil societies are often populated by organisations such as registered charities, development non-governmental organisations, community groups, women's organisations, faith-based organisations, professional associations, trades unions, self-help groups, social movements, business associations, coalitions and advocacy group.

Maria_Schneider