dimecres, de novembre 22, 2006


Amb una naturalitat per a mi irritant, la publicació “El Quinze” ha passat a denominar-se “Eth Quinze” i ha incorporar massivament l’aranès en tota la publicació, oferint simultàniament traduccions al castellà i al català de les noticies.

Dic “naturalitat irritant” perquè no hi ha cap explicació del canvi, ni un mínim autobombo de la nova etapa. Aquest atac de modèstia no n’estic segur que sigui tant positiu, perquè no s’ha de perdre cap oportunitat per fer pedagogia en la militància de la llengua. Però segurament tot queda contrarestat per aquesta noble “naturalitat” de com s’ha fet el canvi: transmeten que sense traumes, les coses és poden fer professionalment en aranès, fins hi tot la publicitat, contribució fonamental quan l’aventura editorial és d’una empresa privada.

Ens hauríem de felicitar d’aquest canvi per reforçar la premsa escrita en aranès, serà tot un model singular per aquells que són reticents a incorporar als mitjans de comunicació la llengua nacional d’Aran.

“Lo pelat” continua inventant projectes!!!. Que tingueu llarga vida.


...