divendres, de març 16, 2012

No sé si em sento més segur o més pertorbat, però que un “Equip de Resposta a Incidents”  d’un organisme públic denominat “Centre de Seguretat de la informació de Catalunya”, t’avisi que un dels teus Webs ha estat atacat introduint-hi un codi maliciós, m’ha deixat sorprès. D’entrada el propi avis fet via Internet, he pensat que formava part de l’engany.

Però un cop identificat “l’Equip de Resposta” i que tot era autèntic i seriós, he hagut de posar mans a l’obra per resoldre el problema. Problema que és d’àmplia envergadura i amb ramificacions, com és veu a l’imatge adjunta.

Mira per on: a Catalunya i a Internet tenim qui ens vigila i qui ens protegeix. Aquests “rastrejadors oficials” sé suposa que són “els bons”, però no deixa d’ésser insòlit i  pertorbador, encara que sembla que útil.