dimecres, de juliol 27, 2005

....................Poema_de_Brossa

.........."Shoot-to-kill" tactics. London 2005.


...